Language of document :

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 11.1.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Handelsgericht Wien – Itävalta) – Austrian Airlines AG v. MG ja NF

(asia C-566/18)1

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL C 455, 17.12.2018.