Language of document :

A Bíróság elnökének 2019. január 11-i végzése (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Austrian Airlines AG kontra MG, NF

(C-566/18. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 455., 2018.12.17.