Language of document :

2019 m. sausio 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Austrian Airlines AG / MG, NF

(Byla C-566/18)1

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 455, 2018 12 17.