Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 11. janvāra rīkojums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Austrian Airlines AG/MG, NF

(Lieta C-566/18) 1

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1      OV C 455, 17.12.2018.