Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Jannar 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien – l-Awstrija) – Austrian Airlines AG vs MG, NF

(Kawża C-566/18) 1

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 455, 17.12.2018