Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 11 januari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien - Oostenrijk) – Austrian Airlines AG / MG, NF

(Zaak C-566/18)1

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 455 van 17.12.2018.