Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 11 ianuarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Handelsgericht Wien - Austria) – Austrian Airlines AG/MG, NF

(Cauza C-566/18) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 455, 17.12.2018.