Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 11. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – Austrian Airlines AG/MG, NF

(Zadeva C-566/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 17.12.2018.