Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien - Österrike) – Austrian Airlines AG mot MG, NF

(Mål C-566/18)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 455, 17.12.2018