Language of document : ECLI:EU:C:2019:2

Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 8. januar 2019 –
Emcur mod EUIPO

(Sag C-533/18 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om registrering af ordmærket EMCURE – delvist afslag på registrering«

1.      Appel – anbringender – anbringender, som åbenbart ikke kan antages til realitetsbehandling eller åbenbart er ugrundede – afvisning eller forkastelse, når som helst, ved begrundet kendelse, uden mundtlig forhandling

(Domstolens procesreglement, art. 181)

(jf. præmis 3 og 6)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de berørte varer eller tjenesteydelser – varer eller tjenesteydelser, der supplerer hinanden – den relevante kundekreds’ opfattelse af betydningen af en vare eller en tjenesteydelse for brugen af en anden vare eller tjenesteydelse

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 5)

Konklusion

1)

Appellen forkastes som åbenbart ugrundet.

2)

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH bærer sine egne omkostninger.