Language of document : ECLI:EU:C:2019:2

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. jaanuari 2019. aasta määrus – Emcur vs. EUIPO

(kohtuasi C533/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Sõnamärgi EMCURE registreerimistaotlus – Vastulause osaline tagasilükkamine

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ilmselgelt vastuvõetamatud või ilmselgelt põhjendamatud väited – Põhistatud määrusega rahuldamata jätmine igal ajal, suulist menetlust korraldamata

(Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 181)

(vt punktid 3 ja 6)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause – Asjaomaste kaupade või teenuste sarnasus – Vastastikku täiendavad kaubad või teenused – See, kuidas asjaomane avalikkus tajub mõne kauba või teenuse olulisust teise kauba või teenuse kasutamisel

(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõike 1 punkt b)

(vt punkt 5)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH kohtukulud tema enda kanda.