Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 21. detsembril 2018 – Ursa Major Services BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(kohtuasi C-814/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Ursa Major Services BV

Vastustajad: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 1198/20061 artikli 55 lõige 1 on kohaldatav abi andja – käesoleval juhul Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (põllumajandus-, loodus- ja toidukvaliteediminister) – ja abi saaja vahelisele suhtele?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõige 1 on abi andja ja abi saaja vahelisele suhtele kohaldatav, saab kulusid, mida on (näiteks tasaarvestuse kaudu) teinud kolmas isik, pidada määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõike 1 tähenduses kuludeks, mida on tegelikult teinud abi saaja?

3.    Juhul kui teisele küsimusele vastatakse nii, et kulusid, mida on (näiteks tasaarvestuse teel) teinud kolmas isik, ei saa pidada määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõike 1 tähenduses kuludeks, mida on tegelikult teinud abi saaja:

(a)    Kas rakendustava, mille puhul on abi andja pidanud kolmandate isikute sissemakseid süstemaatiliselt kuludeks, mida on määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõike 1 tähenduses tegelikult teinud abi saaja, tähendab, et abi saajal ei olnud võimalik avastada, et abi andja on määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõiget 1 vääralt tõlgendanud, millest tulenevalt on tal õigus talle antud abile, ja

(b)    kas sellisel juhul tuleb kolmandate isikute sissemaksed arvata kulude hulka, mida on määruse nr 1198/2006 artikli 55 lõike 1 tähenduses tegelikult teinud abi saaja (millest tulenevalt on määratav abisumma suurem), või

(c)    tuleb õiguspärase ootuse ja/või õiguskindluse põhimõtteid arvestades alusetult antud abi tagasinõudmisest loobuda?

(d)    Kas küsimusele tuleb vastata teisiti, kui abi andja annab abi ettemaksena, nagu käesoleval juhul?

____________

1     Nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006, 27. juuli 2006 , Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT 2006, L 223, lk 1).