Language of document :

A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2018.december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ursa Major Services BV kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-814/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperes: Ursa Major Services BV

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Alkalmazandó-e az 1198/2006 rendelet1 55. cikkének (1) bekezdése a támogatás nyújtója, a jelen ügyben a miniszter és a kedvezményezett (a támogatás kedvezményezettje) közötti viszonyra?

2)    Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó a támogatás nyújtója és a kedvezményezett közötti viszonyra: az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettek által ténylegesen kifizetett kiadásoknak tekinthetők-e a harmadik személy által (adott esetben beszámítás útján) kifizetett kiadások?

3)    Ha a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a harmadik személy által (adott esetben beszámítás útján) kifizetett kiadások nem tekinthetők az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettek által ténylegesen kifizetett kiadásoknak:

a)    Azt jelenti-e az olyan végrehajtási gyakorlat, amelynek keretében a támogatás nyújtója az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében szisztematikusan a kedvezményezettek által ténylegesen kifizetett kiadásoknak tekintette harmadik személyek hozzájárulásait, hogy abból kell kiindulni, hogy a kedvezményezett nem ismerhette fel az 1198/2006 rendelet 55. cikke (1) bekezdésének a támogatás nyújtója általi téves értelmezését, és ezért az odaítélt összegben jogosult támogatásra, és

b)    ebben az esetben az 1198/2006 rendelet 55. cikkének (1) bekezdése értelmében a kedvezményezettek által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz kell számítani a harmadik személyek hozzájárulásait (minek eredményeként nagyobb összegben határozzák meg a támogatás összegét), vagy

c)    a bizalomvédelem és/vagy a jogbiztonság elvére tekintettel mellőzni kell a jogalap nélkül fizetett támogatás visszatéríttetését?

d)    Jelentőséggel bír-e még ebből a szempontból, hogy a támogatás nyújtója – mint a jelen esetben – előleget fizetett a támogatásból?

____________

1 Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2006. L 223., 1. o.).