Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven (Țările de Jos) la 21 decembrie 2018 – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Cauza C-814/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ursa Major Services BV

Pârât: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Întrebările preliminare

Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/20061 este aplicabil raportului dintre finanțator, în cazul de față ministrul, și beneficiar (beneficiarul subvenției)?

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006 este aplicabil raportului dintre finanțator și beneficiar: cheltuielile efectuate de un terț (prin intermediul compensației sau nu) pot fi considerate cheltuieli plătite efectiv de beneficiar în sensul articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, în sensul că acele cheltuieli efectuate de un terț (prin intermediul compensației sau nu) nu pot fi considerate cheltuieli plătite efectiv de beneficiar în sensul articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006:

a.    dacă practica de punere în aplicare, în care finanțatorul a considerat în mod sistematic contribuțiile terților drept cheltuieli plătite efectiv de beneficiar în sensul articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006, implică faptul că nu se putea aștepta de la beneficiar să își dea seama de interpretarea incorectă a articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006 realizată de finanțator, astfel încât el are dreptul să primească subvenția în forma în care i-a fost acordată și

b.    contribuțiile terților trebuie să fie incluse în categoria cheltuielilor plătite efectiv de beneficiar prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1198/2006 (caz în care subvenția este majorată) sau

c.    trebuie să se renunțe la recuperarea subvenției acordate în mod necuvenit luând în considerare principiul protecției încrederii legitime și/sau principiul securității juridice?

d.    are vreo importanță în acest caz faptul că finanțatorul a acordat în avans subvenția?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (JO 2006, L 223, p. 1, Ediție specială, 04/vol. 9, p. 224).