Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 23. oktoobril 2018 – Pólus Vegas Kft.versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-665/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Pólus Vegas Kft.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Eelotsuse küsimused

Kas kohtuasjas C-98/14 Euroopa Liidu Kohtu tehtud kohtuotsuse punkte 39–42 võib tõlgendada nii, et asjaolu, et riigisisese õigusnormiga viiekordistatakse ilma üleminekukorrata kindlasummalist hasartmängumaksu ja kehtestatakse samal ajal proportsionaalne hasartmängumaks, kujutab endast ELTL artiklis 56 ette nähtud teenuste osutamise vabaduse piiramist?

Kas kohtuasjas C-98/14 tehtud kohtuotsuses kasutatud väljendeid „takistuseks olema“ või „vähem atraktiivseks muutma“ võib tõlgendada ― võttes arvesse ja kohaldades Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EIÕK) lisaprotokolli nr 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17 ― nii, et ühe liikmesriigi hasartmängumaksu põhjendamatu ja üle mõistlikkuse piiride suurendamine jätab hasartmängukorraldajad mängusaalides ebaproportsionaalselt ja diskrimineerivalt ilma nende kasumist, moonutades konkurentsi kasiinode kasuks ja rikkudes nimetatud EIÕK lisaprotokolli ja põhiõiguste harta artiklit 17?

Kas kohtuasjas C-98/14 tehtud kohtuotsuse sisu võib tõlgendada nii, et asjaolu, et mänguautomaatide käitamine ei ole enam kasumlik ja seda saab hasartmängumaksu põhjendamatu ja diskrimineeriva tõstmise tagajärjel teha ainult kahjumiga, võimaldab hinnata, et selle on [käitamisele] „takistuseks olev“ või seda „vähem atraktiivseks muutev“ mõju?

Kas kohtuasjas C-98/14 tehtud kohtuotsuse kohaldamisel liikmesriigis võib tõlgendada teenuste osutamise vabadust nii, et mängusaalide ja kasiinode puhul, mida liikmesriigis käitatakse, tuleb põhimõtteliselt eeldada, et esineb liidu piiriülene element, s.t asjaolu, et asjaomaseid hasartmänguvõimalusi saavad kasutada ka teistest liikmesriikidest pärit liidu kodanikud?

____________