Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Pólus Vegas Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-665/18)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Pólus Vegas Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodna pitanja

Treba li točke 39. do 42. presude u predmetu C-98/14, tumačiti na način da činjenica da se nacionalnim propisom upeterostručio paušalni porez na dobitke od igara na sreću bez određivanja prijelaznog razdoblja te se istodobno uveo proporcionalni porez na dobitke od igara na sreću, čini ograničenje slobodnog pružanja usluga iz članka 56. UFEU-a?

Može li se izraze „otežavatiˮ i „činiti manje privlačnimˮ navedene u presudi u predmetu C-98/14, – uzimajući u obzir i primjenjujući Protokol br. 1 uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLJP) i članak 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – tumačiti na način da neopravdano i nerazumno povećanje poreza na dobitke od igara sreću u državi članici koje neproporcionalno i diskriminatorno narušava tržišno natjecanje u korist kasina priređivače igara na sreću u igračnicama lišava prihoda protivno navedenom protokolu i članku 17. Povelje?

Može li se sadržaj presude u predmetu C-98/14, tumačiti na način da se može utvrditi da je djelatnost „otežanaˮ ili „učinjena manje privlačnomˮ u slučaju u kojem neopravdano i diskriminatorno povećanje poreza na dobitke od igara na sreću dovodi do toga da upravljanje automatima za igre na sreću nakon tog povećanja više ne donosi prihod već samo gubitke?

Može li se, prilikom izvršenja presude u predmetu C-98/14, pojam slobodnog pružanja usluga tumačiti na način da u slučaju igračnica i kasina koji posluju u državi članici valja u načelu pretpostaviti postojanje poveznice s pravom Unije, odnosno činjenice da građani Unije iz drugih država članica također mogu iskorištavati prilike u pogledu predmetnih igara?

____________