Language of document :

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. október 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pólus Vegas Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-665/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Pólus Vegas Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Értelmezhető-e az Európai Bíróság C-98/14. sz. ügyben hozott ítéletének 39-42. pontja oly módon, hogy az EUMSz 56. cikkben foglalt szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül a tagállami jogalkotás révén a tételes játékadó átmenet nélküli, ötszörös megemelése és ezzel egyidejűleg a százalékos játékadó bevezetése?

2)    Értelmezhető-e a C-98/14. sz. ügyben hozott ítéletben hivatkozott „zavarás” vagy „kevésbé vonzóvá tétel” tartalma – figyelembe véve és alkalmazva az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) Első Kiegészítő Jegyzőkönyvében és az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkében foglaltakat – úgy, hogy a tagállami játékadó indokolatlan és észszerű mértéket meghaladó megemelése aránytalanul és diszkriminatív módon, a versenyfeltételeket a játékkaszinó javára eltorzítva, az EJEE fenti Jegyzőkönyvébe és az Alapjogi Charta 17. cikkébe ütköző módon elvonja a játéktermi szerencsejáték-szervezők javait?

3) Értelmezhető-e a C-98/14. sz. ügyben hozott ítélet tartalma oly módon, hogy a „zavarás” vagy „kevésbé vonzóvá tétel” megállapítható abban az esetben, ha a játékadó indokolatlan és diszkriminatív megemelése eredményeképpen a játékautomaták üzemeltetése az emelést követően nyereségesen már nem, csak veszteségesen folytatható?

4)    Értelmezhető-e a C-98/14. sz. ügyben hozott ítélet tagállami alkalmazása során a szolgáltatásnyújtás szabadsága oly módon, hogy a tagállamban működtetett játéktermek és kaszinók esetében alapvetően vélelmezni kell az uniós elem meglétét, vagyis azt, hogy az adott játéklehetőségeket más tagállamból érkező uniós polgárok is igénybe veszik?

____________