Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Republica Ungară) la 23 octombrie 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-665/18)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pólus Vegas Kft.

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Punctele 39-42 din Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-98/14 pot fi interpretate în sensul că, faptul că prin intermediul unei reglementări naționale se mărește de cinci ori, fără să se prevadă un regim tranzitoriu, cuantumul unei taxe forfetare pentru jocurile de noroc și se instituie o taxă proporțională aplicabilă aceleiași activități constituie o restricție privind libera prestare a serviciilor prevăzută la articolul 56 din TFUE?

Noțiunile „a îngreuna” sau „a face mai puțin atractivă”, menționate în Hotărârea pronunțată în cauza C-98/14 – având în vedere și aplicând Protocolul adițional nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene –, pot fi interpretate în sensul că majorarea nejustificată și nerezonabilă a unei taxe naționale pentru jocurile de noroc îi privează pe organizatorii de jocuri de noroc în săli de jocuri de profitul lor în mod disproporționat și discriminatoriu, denaturând concurența în favoarea cazinourilor și încălcând Protocolul adițional la CEDO menționat și articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

Conținutul Hotărârii pronunțate în cauza C-98/14 poate fi interpretat în sensul că se poate considera că o activitate este „îngreunată” sau făcută „mai puțin atractivă” atunci când majorarea nejustificată și discriminatorie a taxei pentru jocuri de noroc are rezultatul că exploatarea jocurilor de tip slot machine nu mai este rentabilă și nu poate determina decât pierderi?

În cadrul aplicării într-un stat membru a Hotărârii pronunțate în cauza C-98/14, noțiunea de liberă prestare a serviciilor se poate interpreta în sensul că, în cazul sălilor de joc și a cazinourilor existente în acel stat membru, trebuie să se presupună, ca principiu, existența unui element de legătură cu dreptul Uniunii ca urmare a faptului că cetățenii Uniunii care provin din alte state membre pot, de asemenea, să utilizeze oportunitățile de joc în discuție?

____________