Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 23. oktobra 2018 – Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-665/18)

Jezik postopka: madžarska

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Pólus Vegas Kft.

Nasprotna stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je točki 39 in 42 sodbe, ki jo je izreklo Sodišče Evropske unije v zadevi C-98/14, mogoče razlagati tako, da to, da se na podlagi nacionalne zakonodaje, brez prehodne ureditve, petkrat poveča pavšalni davek na igre in se obenem uvede sorazmerni davek na igre, pomeni omejitev svobode opravljanja storitev, določene s členom 56 PDEU?

2.    Ali je izraza „ovirati“ ali „zmanjševati privlačnost“, ki sta navedena v sodbi v zadevi C-98/14 – ob upoštevanju in uporabi Dodatnega protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) in člena 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – mogoče razlagati tako, da neupravičeno in nerazumno povečanje davka na igre v državi članici prirediteljem iger na srečo nesorazmerno in diskriminatorno odvzema dobičke, s čimer se izkrivlja konkurenca v korist igralnic ter kršita navedeni Dodatni protokol k EKČP in člen 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

3.    Ali je vsebino sodbe v zadevi C-98/14 mogoče razlagati tako, da dejstvo, da uporaba igralnih avtomatov ni več donosna in je mogoča le z izgubami, ki so posledica neupravičenega in diskriminatornega povečanja davka na igre, dopušča ugotovitev, da pride do učinka „oviranja“ ali „zmanjševanja privlačnosti“?

4.    Ali je v okviru izvrševanja sodbe v zadevi C-98/14 v državi članici svobodo opravljanja storitev mogoče razlagati tako, da je treba v primeru igralnih salonov in igralnic, ki delujejo v državi članici, načeloma domnevati, da obstaja čezmejni element Unije, to pomeni dejstvo, da državljani Unije iz drugih držav članic prav tako lahko izkoristijo priložnosti na področju zadevnih iger?

____________