Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 15. října 2018 – NE

(Věc C-645/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: NE

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Vedlejší účastník řízení: Finanzpolizei

Předběžné otázky

1.    Musí být článek 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května o prosazování směrnice 96/71/ES2 vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní normě, která za nesplnění formálních povinností při přeshraničním výkonu práce, jako je nesplnění povinnosti uchovávat mzdové podklady, podklady týkající se sociálního pojištění nebo nesplnění ohlašovací povinnosti Zentrale Koordinationsstelle, stanoví velmi vysoké pokuty, zejména velmi vysoké minimální sankce, které se ukládají kumulativně za každého dotčeného pracovníka?

2.    Pokud již odpověď na otázku 1 nebude kladná:

Je třeba článek 56 SFEU, jakož i směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby se za nesplnění formálních povinností při přeshraničním výkonu práce ukládaly kumulativní pokuty bez pevné horní hranice?

____________

1 Úř. věst. 1997, L 18, s. 1.

2 Úř. věst. 2014, L 159, s. 11.