Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Köln (Německo) dne 4. ledna 2019 – QG v. Germanwings GmbH

(Věc C-7/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobce: QG

Žalovaná: Germanwings GmbH

Předběžná otázka

Jedná se v případě stávky ohlášené podle vnitrostátního práva vlastními zaměstnanci provozujícího leteckého dopravce o mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/20041 ?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).