Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2019. uputio Amtsgericht Köln (Njemačka) – QG protiv Germanwings GmbH

(predmet C-7/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: QG

Tuženik: Germanwings GmbH

Prethodno pitanje

Je li štrajk zaposlenika stvarnog zračnog prijevoznika, koji je sindikat najavio i koji je prema nacionalnom pravu zakonit, izvanredna okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/20041 ?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)