Language of document :

Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. január 4-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QG kontra Germanwings GmbH

(C-7/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: QG

Alperes: Germanwings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 261/2004/EK rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében rendkívüli körülménynek minősül-e az üzemeltető légifuvarozó egyes munkavállalóinak a szakszervezet által bejelentett és a nemzeti jog szerint jogszerű sztrájkja?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)