Language of document :

2019 m. sausio 4 d. Amtsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QG / Germanwings GmbH

(Byla C-7/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: QG

Atsakovė: Germanwings GmbH

Prejudiciniai klausimai

Ar profesinė sąjungos paskelbtas ir nacionalinę teisę atitinkantis oro vežėjo darbuotojų streikas laikytinas ypatinga aplinkybe, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).