Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 4 ianuarie 2019 – QG/Germanwings GmbH

(Cauza C-7/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamant: QG

Pârâtă: Germanwings GmbH

Întrebarea preliminară

O grevă obișnuită, anunțată de sindicat în conformitate cu legislația națională, a propriilor lucrători salariați ai unui operator de transport aerian reprezintă o împrejurare excepțională în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 ?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).