Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Köln (Nemčija) 4. januarja 2019 – QG/Germanwings GmbH

(Zadeva C-7/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: QG

Tožena stranka: Germanwings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali predstavlja s strani sindikata napovedana stavka članov osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki se na podlagi nacionalnega prava šteje za redno stavko, izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).