Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2018. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Stichting Schoonzicht, druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Financiën

(predmet C-791/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Stichting Schoonzicht

Druga stranka u postupku: Staatssecretaris van Financiën

Prethodna pitanja

Protivi li se člancima 184. do 187. Direktive o porezu na dodanu vrijednost iz 2006.1 nacionalna odredba o ispravku za kapitalna dobra kojom se propisuje ispravak koji obuhvaća nekoliko godina, pri kojem se u godini prve uporabe – koja je istodobno prva godina ispravka – ukupan iznos prethodno provedenog odbitka pretporeza prilagođava (ispravlja) samo jedanput ako se pri njegovoj prvoj uporabi pokaže da prethodno provedeni odbitak pretporeza odstupa od odbitka na čiju je provedbu porezni obveznik ovlašten na temelju stvarne uporabe kapitalnog dobra?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Treba li članak 189. točku (b) ili točku (c) Direktive o porezu na dodanu vrijednost iz 2006. tumačiti na način da prilagodba prethodno provedenog odbitka pretporeza, navedena u prvom pitanju, izvršena samo jedanput u prvoj godini razdoblja ispravka čini mjeru koju Nizozemska može donijeti radi primjene članka 187. Direktive o porezu na dodanu vrijednost iz 2006.?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)