Language of document :

2018 m. gruodžio 17 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Schoonzicht, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-791/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Stichting Schoonzicht

Kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal 2006 m. PVM direktyvos1 184–187 straipsnius draudžiama nacionalinės teisės nuostata dėl su ilgalaikiu turtu susijusio PVM atskaitos tikslinimo, kai tikslinimas išdėstomas per kelerius metus, tačiau pirmais ilgalaikio turto naudojimo metais – kurie kartu yra ir pirmi tikslinimo metai – visa su šiuo ilgalaikiu turtu susijusio PVM pirminės atskaitos suma pakoreguojama (patikslinama) vienu kartu, jei pradėjus naudoti ilgalaikį turtą paaiškėja, kad pirminė atskaita nesutampa su atskaita, į kurią apmokestinamasis asmuo turi faktiniu ilgalaikio turto naudojimu grindžiamą teisę?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar 2006 m. PVM direktyvos 189 straipsnio b arba c punktas aiškintinas taip, kad pirmajame klausime nurodytas pirmais tikslinimo laikotarpio metais vienu kartu atliktas pirminės atskaitos koregavimas yra priemonė, kurios Nyderlandai gali imtis siekdami taikyti 2006 m. PVM direktyvos 187 straipsnį?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).