Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 13. listopadu 2018 – ZR, AR, BS

(Věc C-712/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: ZR, AR a BS

Odpůrce: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Vedlejší účastnice řízení: Finanzpolizei

Předběžné otázky

Mají být ustanovení článku 56 SFEU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES2 vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní normě, která za nesplnění formálních povinností při přeshraničním výkonu práce, jako je nesplnění povinnosti uchovávat mzdové podklady nebo ohlašovací povinnosti vůči Zentrale Koordinationsstelle (ústřední koordinační orgán), stanoví velmi vysoké pokuty, zejména vysoké minimální sankce, které se ukládají kumulativně za každého dotčeného pracovníka?

V případě záporné odpovědi na první otázku

Mají být ustanovení článku 56 SFEU, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby se za nesplnění formálních povinností při přeshraničním výkonu práce ukládaly kumulativní pokuty bez pevné horní hranice?

____________

1 Úř. věst. 1997, L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s. 431.

2 Úř. věst. 2014, L 159, s. 11.