Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Limburg (Țările de Jos) la 28 decembrie 2018 – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, cealaltă parte: Sebava BV

(Cauza C-826/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Limburg

Părțile din procedura principală

Reclamante: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Pârât: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Cealaltă parte: Sebava BV

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii, în special articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus1 , trebuie interpretat în sensul că se opune ca dreptul publicului (public) (al oricărei persoane) de a avea acces la justiție, în măsura în care acesta nu este publicul interesat (public concerned) (părțile interesate), să fie exclus în totalitate?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1:

Dreptul Uniunii, în special articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus, trebuie interpretat în sensul că din acesta rezultă că publicul (public) (orice persoană), în cazul unei presupuse încălcări a cerințelor procedurale și a drepturilor de participare valabile pentru acest public, în sensul articolului 6 din această convenție, trebuie să aibă acces la justiție?

Este relevant în această privință faptul că publicul interesat (public concerned) (părțile interesate) are (au) acces la justiție cu privire la acest aspect și poate (pot) înainta, de asemenea, plângeri materiale în fața instanței?

Dreptul Uniunii, în special articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus, trebuie interpretat în sensul că se opune ca accesul la justiție al publicului interesat (public concerned) (al părților interesate) să fie condiționat de utilizarea participării în sensul articolului 6 din această convenție?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 3:

Dreptul Uniunii, în special articolul 9 alineatul (2) din Convenția de la Aarhus, trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții de drept național care exclude accesul la justiție împotriva unei decizii pentru publicul interesat (public concerned) (părțile interesate) căruia (cărora) i (li) se poate reproșa în mod rezonabil că nu a (au) prezentat niciun punct de vedere împotriva (unor părți din) proiectul(ui) de decizie?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 4:

Sarcina de a se pronunța, pe baza împrejurărilor cazului, cu privire la ceea ce trebuie să se înțeleagă prin „căruia (cărora) i (li) se poate reproșa în mod rezonabil”, îi revine în totalitate instanței naționale sau aceasta are obligația de a respecta în această privință anumite garanții din dreptul Uniunii?

În ce măsură diferă răspunsul la întrebările 3, 4 și 5 în cazul în care este vorba despre public (public) (orice persoană), în condițiile în care acesta nu este publicul interesat (public concerned) (părțile interesate)?

____________

1     Convenția privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 și aprobată în numele Comunității Europene prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 204).