Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. prosinca 2018. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – JZ

(predmet C-806/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranka glavnog postupka

JZ

Prethodno pitanje

Je li inkriminacija u nacionalnom pravu, prema kojoj će se kazniti osoba koja kao državljanin treće zemlje boravi na državnom području Nizozemske nakon što joj je izrečena zabrana ulaska na temelju članka 66.a stavka 7. Vw-a iz 2000., ako je prema nacionalnom pravu također utvrđeno da taj stranac nezakonito boravi u Nizozemskoj i da su provedene faze postupka vraćanja utvrđene u Direktivi 2008/115/EZ, ali da se stvarno vraćanje nije dogodilo, usklađena s pravom Unije, osobito s presudom Suda Europske unije od 26. srpnja 2017., Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, t. 49.), prema kojoj u članku 11. Direktive 2008/1151 uređena zabrana ulaska proizvodi „pravne učinke” tek od trenutka vraćanja stranca u njegovu zemlju podrijetla ili neku treću zemlju?

____________

1     Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

(SL 2008., L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)