Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JZ elleni büntetőeljárás

(C-806/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

JZ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az uniós joggal, különösen az Európai Unió Bíróságának 2017. július 26-i Ouhrami ítéletével (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, 49. pont) – amely szerint a 2008/115 irányelv1 11. cikkében szabályozott beutazási tilalom a külföldi tekintetében csak a származási országába vagy valamely más harmadik országba való visszatérésének időpontjától vált ki „jogkövetkezményeket” – az olyan nemzeti bűncselekményi tényállás, amely szerint bűncselekményt követ el az, aki harmadik országbeli állampolgárként Hollandia területén tartózkodik, miután vele szemben a 2000. évi Vw 66a. cikkének (7) bekezdése alapján beutazási tilalmat rendeltek el, ha a nemzeti jog alapján bizonyos az is, hogy e külföldi állampolgár nem jogszerűen tartózkodik Hollandiában és lépésenként lefolytatták a 2008/115/EK irányelvben megállapított kiutasítási eljárást, a tényleges visszatérésre azonban nem került sor?

____________

1 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.).