Language of document :

2018 m. gruodžio 20 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš JZ

(Byla C-806/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

JZ

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinės teisės aktuose nustatytas nusikaltimo sudėties požymis, pagal kurį Nyderlandų teritorijoje yra trečiosios šalies pilietis po to, kai pagal Vw 2000 66a straipsnio 7 dalį jam buvo nustatytas draudimas atvykti, ir kai, remiantis nacionalinės teisės aktais, taip pat buvo konstatuota, jog šis užsienietis Nyderlanduose būna neteisėtai ir buvo atlikti Direktyvoje 2008/115/EB nustatytos priverstinio grąžinimo procedūros veiksmai, tačiau faktinis grąžinimas neįvyko, suderinamas su Sąjungos teise, visų pirma 2017 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, 49 punktas), pagal kurį Direktyvos 2008/1151 11 straipsnyje numatytas draudimas atvykti „teisines pasekmes“ sukelia tik nuo užsieniečio grąžinimo į jo kilmės šalį arba kitą trečiąją šalį momento?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).