Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 20 decembrie 2018 – JZ

(Cauza C-806/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Partea din procedura principală

JZ

Întrebarea preliminară

Incriminarea în dreptul național conform căreia săvârșește o infracțiune persoana, resortisant al unei țări terțe, care rămâne pe teritoriul Țărilor de Jos după ce împotriva sa s-a dispus interdicția de intrare în sensul articolului 66a alineatul 7 din Vw 2000, este compatibilă cu dreptul Uniunii, în special cu Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 26 iulie 2017, Ouhrami (C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590, punctul 49), conform căreia interdicția de intrare prevăzută la articolul 11 din Directiva 2008/115/CE1 nu produce „efecte juridice” decât de la momentul returnării efective a persoanei în cauză în țara sa de origine sau într-o altă țară terță, în condițiile în care, potrivit dreptului național, este de asemenea cert că șederea acestui străin în Țările de Jos nu este legală și că au fost parcurse etapele procedurii de returnare stabilite în Directiva 2008/115/CE, însă nu a avut loc returnarea efectivă?

____________

1     Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).