Language of document :

Tužba podnesena 18. siječnja 2019. – Europska komisija protiv Republike Bugarske

(predmet C-33/19)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: Cv. Georgieva-Kecsmar i J. Hottiaux)

Tuženik: Republika Bugarska

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Bugarska nije ispunila svoje obveze koje proizlaze iz članka 21. Direktive 2004/49/EZ1 :

zato što je propustila osigurati neovisnost istražnog tijela od upravitelja infrastrukture, Bugarska nije ispunila svoje obveze iz članka 21. stavka 1. Direktive 2004/49/EZ;

zato što je propustila osigurati dostatna sredstva istražnom tijelu, kako bi ono neovisno obavljalo svoje zadaće, Bugarska nije ispunila svoje obveze iz članka 21. stavka 2. Direktive 2004/49/EZ;

Republici Bugarskoj naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1. Prema članku 21. Direktive 2004/49/EZ, svaka država članica osigurava da istraživanja nesreća i poremećaja navedenih u članku 19. provodi stalno tijelo, koje se sastoji od najmanje jednog istražitelja sposobnog za provođenje funkcija glavnog istražitelja u slučaju nesreće ili poremećaja. To tijelo je organizacijski, pravno i u donošenju odluka nezavisno od bilo kojeg upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika, tijela za ubiranje pristojbi, tijela za dodjelu kapaciteta i prijavljenog tijela, i od bilo koje stranke čiji bi interesi mogli biti u sukobu sa zadaćama povjerenima istražnom tijelu. Nadalje, ono je funkcionalno nezavisno od tijela nadležnog za sigurnost i od bilo kojeg regulatornog tijela za željeznicu.

2. U svojoj tužbi Komisija ističe da specijalizirano tijelo za istraživanje nesreća i poremećaja osnovano u sastavu Ministarstva prometa nije neovisno od upravitelja infrastrukture, tj. državnog poduzeća „Železopatna infrastruktura”. To tijelo konkretno ima nedostatak u pogledu organizacijske neovisnosti, ali i nedostatak u pogledu samostalnosti u odlučivanju. U tom smislu Republika Bugarska nije poštovala članak 21. stavak 1. Direktive 2004/49/EZ.

3. U svojoj tužbi Komisija također navodi da pravno uređenje Republike Bugarske ne osigurava pristup dostatnim sredstvima kako bi istražno tijelo moglo neovisno obavljati svoje zadaće u smislu članka 21. stavka 2. Direktive 2004/49/EZ.

____________

1 Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) (SL 2004., L 164, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 45.)