Language of document :

Tožba, vložena 18. januarja 2019 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-33/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Georgieva-Kecsmar in J. Hottiaux, agenta)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Bolgarija ni izpolnila obveznosti iz člena 21 2004/49/ES1 , ker:

ni zagotovila neodvisnosti specializiranega preiskovalnega organa v razmerju do upravljavca železniške infrastrukture, s čimer ni izpolnila obveznosti iz člena 21(1) Direktive 2004/49/ES;

specializiranemu preiskovalnemu organu ni zagotovila zadostnih sredstev, da bi neodvisno opravljal svoje naloge, s čimer ni izpolnila obveznosti iz člena 21(2) Direktive 2004/49/ES;

republiki Bolgariji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1. Člen 21 Direktive 2004/49/ES določa, da mora vsaka država članica zagotoviti, da preiskave nesreč in incidentov iz člena 19 opravi stalni organ, ki ima vsaj enega preiskovalca, ki je v primeru nesreče ali resnega incidenta sposoben opravljati funkcijo glavnega preiskovalca. Ta organ je organizacijsko, finančno, pravno in pri odločanju neodvisen od upravljavca železniške infrastrukture, prevoznika v železniškem prometu, organa za določanje uporabnine, organa za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in priglašenega organa, ter od vsake strani, katere interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogami, ki so zaupane preiskovalnemu organu. Poleg tega je funkcionalno neodvisen od varnostnega organa in vsakega železniškega regulatornega organa.

2. Komisija v tožbi poudarja, da specializirani preiskovalni organ za nesreče in incidente, ustanovljen v okviru ministrstva za promet, ni neodvisen od upravljavca železniške infrastrukture, to je državna družba za železniško infrastrukturo. Natančneje, pri organu naj bi šlo tako za pomanjkanje organizacijske neodvisnosti kot za pomanjkanje samostojnosti pri sprejemanju odločitev. V tem smislu republika Bolgarija ni izpolnila obveznosti iz člena 21(1) Direktive 2004/49/ES.

3. Komisija v tožbi poleg tega poudarja, da ureditev republike Bolgarije specializiranemu preiskovalnemu organu ne zagotavlja dostopa do zadostnih sredstev za neodvisno opravljanje nalog v smislu člena 21(2) Direktive 2004/49/ES.

____________

1 Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 227).