Language of document : ECLI:EU:C:2019:117

A Bíróság (hetedik tanács) 2019. február 14i végzése –
Prada kontra EUIPO

(C510/18. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A THE RICH PRADA szóvédjegy bejelentése – A felszólalás részleges elutasítása”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 5. és 6. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló, jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy nem hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra kiterjesztett oltalma – Feltételek – A védjegyek közötti kapcsolat – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (5) bekezdés)

(lásd: 9. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Prada SA viseli a saját költségeit.