Language of document : ECLI:EU:C:2019:117

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 14 februarie 2019 – Prada/EUIPO

(Cauza C-510/18 P)

„Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii verbale THE RICH PRADA – Respingere în parte a opoziției”

1.      Recurs – Motive – Apreciere eronată a faptelor și a elementelor de probă – Inadmisibilitate – Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă – Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare

[art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf]

(a se vedea punctele 5 și 6)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecţie a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Legătură între mărci – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctul 9)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Prada SA suportă propriile cheltuieli de judecată.