Language of document : ECLI:EU:C:2019:117

Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 14. februarja 2019 – Prada/EUIPO

(Zadeva C510/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Zahteva za registracijo besedne znamke THE RICH PRADA – Delna zavrnitev ugovora“

1.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; Poslovnik Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točki 5 in 6.)

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji – Povezava med znamkami – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5))

(Glej točko 9.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družba Prada SA nosi svoje stroške.