Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Predmet T-544/13 RENV

Dyson Ltd

protiv

Europske komisije

„Direktiva 2010/30/EU – Označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu – Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive – Označivanje energetske učinkovitosti usisavača – Ključan element u ovlašćujućem aktu”

Sažetak – Presuda Općeg suda (peto vijeće) od 8. studenoga 2018.

1.      Institucije Europske unije – Izvršavanje nadležnosti – Ovlast dodijeljena Komisiji za donošenje delegiranih akata – Obveza da se ne izmijene ključni elementi temeljnog zakonodavnog akta – Zahtjev pružanja informacija potrošačima o energetskoj učinkovitosti usisavača koji je ključan element Direktive 2010/30 – Nužnost da se u delegiranom aktu predvidi metoda izračuna koja omogućuje mjerenje energetske učinkovitosti u stvarnim uvjetima uporabe

(čl. 290. UFEU-a; Uredba Komisije br. 665/2013, čl. 5.; Direktiva 2010/30 Europskog parlamenta i Vijeća, uvodna izjava 5. i čl. 5. t. (b))

2.      Tužba za poništenje – Predmet – Djelomično poništenje – Pretpostavka – Odvojivost osporavanih odredaba – Neispunjena pretpostavka

(čl. 263. UFEU-a)

1.      Komisija, kako ne bi povrijedila ključan element Direktive 2010/30, ima obvezu – u okviru Delegirane uredbe br. 665/2013 o dopuni Direktive 2010/30 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača – usvojiti metodu izračuna koja omogućava mjerenje energetske učinkovitosti usisavača u uvjetima što je moguće sličnijima stvarnim uvjetima uporabe, zahtijevajući da se spremnik usisavača napuni do određene razine, imajući ipak na umu zahtjeve povezane sa znanstvenom valjanošću dobivenih rezultata i točnošću informacija pruženih potrošačima, kako su osobito navedeni u uvodnoj izjavi 5. i članku 5. točki (b) te direktive.

U tom pogledu, kako bi metoda koju je usvojila Komisija bila u skladu s ključnim elementima Direktive 2010/30, trebaju biti ispunjena dva kumulativna uvjeta. S jedne strane, kako bi se izmjerila energetska učinkovitost usisavača u uvjetima što sličnijima stvarnim uvjetima uporabe, njegov spremnik mora se napuniti do određene razine. S druge strane, usvojena metoda mora zadovoljiti određene zahtjeve povezane sa znanstvenom valjanošću dobivenih rezultata i točnošću informacija pruženih potrošačima.

(t. 68.-71.)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 78.-82.)