Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

T544/13. RENV. sz. ügy

Dyson Ltd

kontra

Európai Bizottság

„2010/30/EU irányelv – Az energiával kapcsolatos termékek energia‑ és egyéb erőforrás‑fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése – Az irányelvet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet – A porszívók energiafogyasztásának címkézése – A felhatalmazó jogi aktus alapvető eleme”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (ötödik tanács), 2018. november 8.

1.      Az Európai Unió intézményei – A hatáskörök gyakorlása – Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása céljából a Bizottságnak adott felhatalmazás – Az alapul szolgáló jogalkotási aktus alapvető elemei megváltoztatásának mellőzésére vonatkozó kötelezettség – A 2010/30 irányelv alapvető elemét képező azon követelmény, amely szerint a fogyasztókat el kell látni a porszívók energiafogyasztását tükröző információkkal – Annak szükségessége, hogy a felhatalmazáson alapuló aktusban az energiahatékonyság valós használati körülmények közötti mérését lehetővé tevő számítási módszert írjanak elő

(EUMSZ 290. cikk; 665/2013 bizottsági rendelet, 5. cikk; 2010/30 európai parlamenti és tanácsi irányelv, (5) preambulumbekezdés, és 5. cikk, b) pont)

2.      Megsemmisítés iránti kereset – Tárgy – Részleges megsemmisítés – Feltétel – A vitatott rendelkezések elválasztható jellege – Nem teljesített feltétel

(EUMSZ 263. cikk)

1.      A Bizottság köteles – az energiával kapcsolatos termékek energia‑ és egyéb erőforrás‑fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30 irányelv alapvető elemei megsértésének elkerülése érdekében – a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 665/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletben olyan mérési módszert elfogadni, amely lehetővé teszi a porszívók energiahatékonyságának a valós használati körülményekhez a lehető legközelebb álló körülmények közötti mérését, ami azt jelenti, hogy a porszívó porgyűjtőjének részlegesen telítettnek kell lennie, figyelembe véve mindazonáltal a kapott eredmények tudományos érvényességéhez és a fogyasztóknak nyújtott olyan információkhoz fűződő követelményeket, mint amelyeket az említett irányelv (5) preambulumbekezdése és 5. cikkének b) pontja említ.

Ahhoz, hogy a Bizottság által elfogadott módszer megfeleljen a 2010/30 irányelv alapvető elemeinek, két együttes feltételnek kell teljesülnie. Egyfelől ahhoz, hogy a porszívók energiahatékonysága a valós használati körülményekhez a lehető legközelebb álló körülmények között legyen mérhető, a porszívó porgyűjtőjének bizonyos mértékig telítettnek kell lennie. Másfelől az elfogadott módszernek meg kell felelnie a kapott eredmények tudományos érvényességéhez és a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás pontosságához fűződő bizonyos követelményeknek.

(lásd: 68–71. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 78–82. pont)