Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Cauza T544/13 RENV

Dyson Ltd

împotriva

Comisiei Europene

„Directiva 2010/30/UE – Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic – Regulament delegat al Comisiei de completare a directivei – Etichetare energetică a aspiratoarelor – Element esențial al actului de abilitare”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 8 noiembrie 2018

1.      Instituțiile Uniunii Europene – Exercitarea competențelor – Competență de a adopta acte delegate conferită Comisiei – Obligația de a nu modifica elemente esențiale ale actului legislativ de bază – Cerință de a furniza consumatorilor informații care reflectă consumul energetic al aspiratoarelor, ce constituie un element esențial al Directivei 2010/30 – Necesitatea de a prevedea, în actul delegat, o metodă de calcul care permite măsurarea performanței energetice în condiții reale de utilizare

[art. 290 TFUE; Regulamentul nr. 665/2013 al Comisiei, art. 5; Directiva 2010/30 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (5) și art. 5 lit. (b)]

2.      Acțiune în anulare – Obiect – Anulare în parte – Condiție – Posibilitate de a disocia dispozițiile contestate – Condiție neîndeplinită

(art. 263 TFUE)

1.      Comisia are obligația de a reține în cadrul Regulamentului delegat nr. 665/2013 de completare a Directivei 2010/30 în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor, pentru a nu aduce atingere unui element esențial al Directivei 2010/30 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic, o metodă de calcul care permite măsurarea performanței energetice a aspiratoarelor în condiții cât mai apropiate posibil de condițiile reale de utilizare, impunând ca recipientul de colectare al aspiratorului să fie încărcat la un anumit nivel, ținând totuși seama de cerințele legate de valabilitatea științifică a rezultatelor obținute și de precizia informațiilor furnizate consumatorilor, astfel cum sunt în special menționate în considerentul (5) al directivei respective și la articolul 5 litera (b) din aceasta.

Astfel, pentru ca metoda reținută de Comisie să fie în conformitate cu elementele esențiale ale Directivei 2010/30, trebuie să fie îndeplinite două condiții cumulative. Pe de o parte, pentru măsurarea performanței energetice a aspiratoarelor în condiții cât mai apropiate posibil de condițiile reale de utilizare, recipientul de colectare al aspiratorului trebuie să fie încărcat la un anumit nivel. Pe de altă parte, metoda reținută trebuie să îndeplinească anumite cerințe legate de valabilitatea științifică a rezultatelor obținute și de precizia informațiilor furnizate consumatorilor.

(a se vedea punctele 68-71)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 78-82)