Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-683/15, Freistaat Bayern protiv Europske komisije

(predmet C-167/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Druga stranka u postupku: Freistaat Bayern

Žalbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

proglasi da je prvi tužbeni razlog pred Općim sudom neosnovan;

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje u pogledu ostalih tužbenih razloga;

naloži tužitelju u prvostupanjskom postupku snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka, odnosno, podredno, da u slučaju vraćanja predmeta na odlučivanje Općem sudu, odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka u konačnoj odluci.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog:

Opći sud je u točkama 60. do 67. pobijane presude pri utvrđivanju uvjeta koji su postavljeni u pogledu sadržaja odluke o pokretanju postupka pogrešno protumačio i primijenio članak 108. stavak 2. UFEU-a i članak 6. stavak 1. Uredbe br. 659/19991 te u tom pogledu donesenu sudsku praksu sudova Unije: izvori financiranja potpore trebaju se navesti u odluci o pokretanju postupka samo iznimno i u posebnim okolnostima.

Drugi žalbeni razlog:

Opći sud je u točkama 53. do 58. i 62. pobijane presude pogrešno protumačio odluku o pokretanju postupka iz čega je proizašao nedostatak u obrazloženju te nije odgovorio na argumente Komisije; odluka o pokretanju postupka zapravo obuhvaća metodu financiranja iz proračunskih sredstava.

Treći žalbeni razlog:

Opći sud je u točkama 70. i 71. pobijane presude pogrešno protumačio članak 263. stavak 2. UFEU-a te u tom pogledu donesenu sudsku praksu sudova Unije, jer se oslonio na pretpostavku da je pravo trećih osoba na sudjelovanje u postupku bitni postupovni zahtjev u smislu članka 263. stavka 2. UFEU-a.

Četvrti žalbeni razlog:

Opći sud je u točkama 72. do 75. pobijane presude pogrešno protumačio pravo na sudjelovanje u postupku na temelju članaka 108. stavaka 2. i 3. UFEU-a i članka 6. stavka 1. Uredbe br. 659/1999 te sudsku praksu sudova Unije o posljedicama povrede prava na sudjelovanje u postupku, kad je utvrdio da je očitovanje stranaka o tome jesu li proračunska sredstva državna sredstva moglo izmijeniti ishod postupka. U tom kontekstu Opći je sud također pogrešno protumačio pojam državnih sredstava prema članku 107. stavku 1. UFEU-a i pojam postojeće potpore prema članku 108. stavku 1. UFEU-a, iskrivio je činjenice, koje su utvrđene u pobijanoj odluci i koje su mu podnesene te je propustio ispitati argumente koje je Komisija istaknula pred Općim sudom.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u, SL 1999, L 83, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)