Language of document :

Valitus, jonka Wallapop, S.L. on tehnyt 5.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-186/17, Unipreus v. EUIPO – Wallapop (wallapop), 3.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-763/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Wallapop, S.L. (edustajat: D. Sarmiento Ramírez-Escudero ja N. Porxas Roig, abogados)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Unipreus, S.L.

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava ainoassa valitusperusteessa esitetyistä syistä ja on todettava, etteivät riidanalaiset palvelut ole samankaltaisia.

Unipreus on velvoitettava korvaamaan Wallapopille sekä ensimmäisessä oikeusasteessa pidetyssä menettelyssä aiheutuneet että unionin tuomioistuimessa pidettävässä menettelyssä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Wallapop, S.L. valittaa unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) 3.10.2018 asiassa T-186/17 antamasta tuomiosta,1 joka koskee väitemenettelyä, jonka Unipreus, S.L. -yhtiö pani vireille sitä vastaan, että Wallapop, S.L. oli hakenut kuviomerkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi (hakemus nro 13.268.941).

Valituksen ainoassa valitusperusteessa väitetään, että on rikottu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/20092 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (nykyistä Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa) ja oikeuskäytäntöä, jossa palvelujen välisen samankaltaisuuden arviointia tulkitaan.

Valittaja perustaa valitusperusteen erityisesti siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti kriteerejä, jotka oikeuskäytännössä on vahvistettu tavaramerkkien välisen samankaltaisen käytön määrittämiseksi; se on pääasiallisesti jättänyt huomiotta markkinoille saattamisen käsitteen ja palvelut, joita verkossa toimivalla markkinapaikalla tavallisesti tarjotaan tämän lakisääteisen ja oikeuskäytäntöön perustuvan käsitteen mukaan; eli kyseessä ovat välityspalvelut eivätkä markkinoille saattamista koskevat tai samankaltaiset palvelut.

Tällainen unionin yleisen tuomioistuimen tekemä virheellinen arviointi koskee sitten myös kyseessä olevien palvelujen välisen samankaltaisuuden tarkastelua, jonka se tuomiossaan tekee soveltamalla tätä koskevia oikeuskäytännössä vahvistettuja kriteerejä (kuten palvelujen luonne, jakelukanavat, kohde sekä palveluista syntyvä mielikuva tai niiden välinen kilpailu ja täydentävyys).

____________

1 Tuomio 3.10.2018, Unipreus v. EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, ei julkaistu, EU:T:2018:640)

2 EUVL 2009, L 78, s. 1.