Language of document :

Žalba koju je 5. prosinca 2018. podnio Wallapop, S.L. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 3. listopada 2018. u predmetu T-186/17, Unipreus protiv EUIPO-a – Wallapop (wallapop)

(predmet C-763/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Wallapop, S.L. (zastupnici: D. Sarmiento Ramírez-Escudero i N. Porxas Roig, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo i Unipreus, S.L.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

na temelju razloga navedenih u jedinom žalbenom razlogu, ukine presudu kojom je utvrđeno da predmetne usluge nisu slične;

naloži društvu Unipreus snošenje troškova nastalih društvu Wallapop, kako u prvostupanjskom postupku tako i u ovom postupku pred Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Društvo Wallapop, S.L. podnosi žalbu protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 3. listopada 2018., donesene u predmetu T-186/171 , u vezi s postupkom povodom prigovora koji je društvo Unipreus, S.L. pokrenulo protiv prijave za registraciju figurativnog žiga Europske unije br. 13.268.941 koju je podnijelo društvo Wallapop, S.L.

Žalba se temelji na samo jednom žalbenom razlogu, u okviru kojeg žalitelj tvrdi da je povrijeđen članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije2 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije) i sudska praksa u pogledu ocjene sličnosti usluga.

Žalitelj svoj žalbeni razlog temelji osobito na tome da je Opći sud pogrešno primijenio kriterije za utvrđivanje sličnosti između područja primjene žigova uspostavljene sudskom praksom; u bitnome, Opći sud nije uzeo u obzir pojam prodaje i usluga koje se obično nude na internetskom tržištu u skladu s njegovom definicijom iz zakona i sudske prakse, što su usluge posredovanja, a ne prodajne ili slične usluge.

Ta se pogrešna ocjena Općeg suda proteže i na analizu sličnosti između predmetnih usluga koju taj sud provodi u svojoj presudi primjenom kriterija koji su u tu svrhu uspostavljeni sudskom praksom (kao što su priroda usluga, njihovi distribucijski kanali, namjena i percepcija ili konkurentnost i komplementarnost među uslugama).

____________

1 Presuda od 3. listopada 2018., Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, neobjavljena, EU:T:2018:640)

2 SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)