Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-186/17. sz., Unipreus kontra EUIPO – Wallapop (wallapop) ügyben 2018. október 3-án hozott ítélete ellen a Wallapop, S. L. által 2018. december 5-én benyújtott fellebbezés

(C-763/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Wallapop, S. L. (képviselők: D. Sarmiento Ramírez-Escudero és N. Porxas Roig ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és Unipreus, S. L.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az ítéletet, az egyetlen jogalapban kifejtett indokok miatt, annak megállapításával, hogy a vitatott szolgáltatások nem hasonlóak;

az Unipreus-t kötelezze a Wallapop részéről mind a Törvényszék előtti elsőfokú, mind a Bíróság előtti jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Wallapop, S. L. fellebbezést terjeszt elő a Törvényszék (hatodik tanács) T-186/17. sz. ügyben1 2018. október 3-án hozott ítéletének hatályon kívül helyezése iránt, amely ítélet tárgya az Unipreus, S. L. nevű társaság által a 13 268 941. sz. európai uniós ábrás védjegy tekintetében a Wallapop, S. L. által benyújtott védjegybejelentéssel szemben indított felszólalási eljárás volt.

A fellebbezés egyetlen jogalapon alapul, amellyel a fellebbező az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet2 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának [jelenleg az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának], valamint a szolgáltatások hasonlóságának értékelésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatnak a megsértésére hivatkozik.

Közelebbről, a fellebbező a fellebbezés jogalapját arra alapítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta az ítélkezési gyakorlat által a védjegyek hasonlóságának megállapítására vonatkozóan meghatározott szempontokat; főként, mivel nem vette figyelembe az értékesítés fogalmát és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy piac – jogi és ítélkezési gyakorlatbeli fogalmának megfelelően – általában nyújt; vagyis közvetítési és nem értékesítési vagy más hasonló szolgáltatásokat.

A Törvényszék ezen téves értékelése kihatással van az ütköző szolgáltatások hasonlóságának a Törvényszék által az ítéletben kifejtett elemzésére, amely az ítélkezési gyakorlat által meghatározott szempontokat (mint például a szolgáltatások jellege, értékesítési csatornák, rendeltetés és észlelés, vagy a szolgáltatások egymással versengő vagy egymást kiegészítő jellege) alkalmazza e célból.

____________

1 2018. október 3-i Unipreus kontra EUIPO – Wallapop (wallapop) ítélet (T-186/17, nem tették közzé, EU:T:2018:640)

2 HL 2009. L 78., 1. o.