Language of document :

2018 m. gruodžio 5 d. Wallapop, S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-186/17 Unipreus / EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Byla C-763/18 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Wallapop, S.L., atstovaujama advokatų D. Sarmiento Ramírez-Escudero ir N. Porxas Roig

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba ir Unipreus, S.L.

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą dėl vieninteliame apeliacinio skundo pagrinde nurodytų priežasčių ir pripažinti, kad nagrinėjamos paslaugos nėra panašios.

Nurodyti Unipreus padengti Wallapop patirtas bylinėjimosi pirmojoje instancijoje ir Teisingumo Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Wallapop, S.L. teikia apeliacinį skundą dėl 2018 m. spalio 3 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-186/171 , susijusio su protesto procedūra, kurią pradėjo bendrovė Unipreus, S.L. dėl Wallapop, S.L. pateiktos Europos Sąjungos vaizdinio prekių ženklo registracijos paraiškos Nr. 13.268.941.

Apeliacinis skundas grindžiamas vieninteliu pagrindu, susijusiu su 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo2 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b puntas) ir jurisprudencijos, kurioje išaiškintas paslaugų panašumo vertinimas, pažeidimu.

Apeliantė apeliacinio skundo pagrindą grindžia konkrečiai tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė jurisprudencijoje nustatytus prekių ženklų panašumo vertinimo kriterijus; iš esmės jis nesivadovavo teisės aktuose ir jurisprudencijoje pateikta pardavimo ir paslaugų, kurios paprastai teikiamos elektroninėje rinkoje, sampratos; tai yra tarpininkavimo paslaugos, o ne pardavimo ar panašios paslaugos.

Toks klaidingas Bendrojo Teismo vertinimas turėjo įtakos nagrinėjamų paslaugų panašumo analizei, kurią skundžiamame sprendime jis atliko taikydamas tuo tikslu jurisprudencijoje nustatytus kriterijus (pavyzdžiui, paslaugų pobūdis, paskirstymo kanalai, paskirtis ir suvokimas arba paslaugų konkurencinis ar papildomasis pobūdis).

____________

1 2018 m. spalio 3 d. Sprendimas Unipreus / EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, nepaskelbtas Rinkinyje, EU:T:2018:640).

2 OL L 78, 2009, p. 1.