Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. decembrī Wallapop, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-186/17 Unipreus/EUIPO – Wallapop (“wallapop”)

(Lieta C-763/18 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Wallapop, S.L. (pārstāvji: D. Sarmiento Ramírez-Escudero un N. Porxas Roig, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un Unipreus, S.L.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt minēto spriedumu vienīgajā pamatā izklāstīto iemeslu dēļ, secinot, ka attiecīgie pakalpojumi nav līdzīgi.

piespriest Unipreus atlīdzināt Wallapop tiesāšanās izdevumus gan tiesvedībā pirmajā instancē, gan šajā tiesvedībā Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Wallapop, S.L iesniedza apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 3. decembra spriedumu lietā T-186/17 1 attiecībā uz sabiedrības Unipreus, S.L. uzsākto iebildumu procesu pret Wallapop, S.L. saistībā ar Eiropas Savienības grafiskās preču zīmes Nr. 13.268.941 [reģistrācijas] pieteikumu.

Apelācijas sūdzības ir balstīta uz vienīgā pamata, ar kuru tiek apgalvots par Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi 2 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta [tagad – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts] un judikatūras par pakalpojumu līdzības interpretāciju pārkāpumu.

Konkrētāk, apelācijas sūdzības iesniedzējas apelācijas sūdzība ir balstīta uz to, ka Vispārējā tiesa esot kļūdaini piemērojusi judikatūrā noteiktos kritērijus, kas piemērojami preču zīmju līdzības noteikšanai, galvenokārt neņemot vērā jēdziena “laišana tirgū” saturu un pakalpojumus, kas parasti tiek sniegti tiešsaistes tirdzniecībā atbilstoši šī jēdziena tiesiskajam un judikatūrā atzītajam saturam, proti, starpniecības pakalpojumi, un nevis “laišana tirgū” vai līdzīgi pakalpojumi.

Šis Vispārējās tiesas kļūdainais vērtējums esot atspoguļojies attiecīgo pakalpojumu līdzības izvērtējumā, ko tā veikusi savā spriedumā, piemērojot šim nolūkam judikatūrā noteiktos kritērijus (tādus kā [pakalpojumu] raksturs, izplatīšanas kanāli, galamērķis un uztvere vai pakalpojumu konkurence vai to papildinātība).

____________

1 2018. gada 3. oktobra spriedums Unipreus/EUIPO – Wallapop (“wallapop”) (T-186/17nav publicēts, EU:T:2018:640)

2 OV 2009, L 78, 1. lpp.