Language of document :

Recurs introdus la 5 decembrie 2018 de Wallapop, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 3 octombrie 2018 în cauza T-186/17, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop))

(Cauza C-763/18 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Wallapop, S.L. (reprezentanți: D. Sarmiento Ramírez-Escudero și N. Porxas Roig, avocați)

Cealaltă parte din procedură:

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii atacate pentru considerentele expuse în motivul unic de recurs, declarându-se că serviciile în litigiu nu sunt similare;

obligarea Unipreus la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Wallapop atât în primă instanță, cât și în procedura de recurs.

Motivele și principalele argumente

Wallapop, S.L. declară recurs împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 3 octombrie 2018, pronunțată în cauza T-186/171 , referitoare la o procedură de opoziție inițiată de societatea Unipreus, S.L. împotriva cererii formulate de Wallapop, S.L. de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene nr. 13 268 941.

Recursul se întemeiază pe un motiv unic, prin care se invocă încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară2 [actualul articol 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene] și a jurisprudenței referitoare la aprecierea similitudinii între servicii.

Mai precis, recurenta își întemeiază motivul de recurs pe aplicarea eronată de către Tribunal a criteriilor stabilite în jurisprudență pentru determinarea similitudinii domeniilor de aplicare a mărcilor. În esență, Tribunalul nu ține seama de noțiunea de comercializare și de serviciile care sunt furnizate în mod obișnuit de o piață online, potrivit sensului său legal și jurisprudențial, și anume servicii de intermediere, iar nu servicii de comercializare sau servicii similare.

Această apreciere eronată a Tribunalului se repercutează asupra analizei similitudinii serviciilor în litigiu, efectuată în hotărârea atacată, prin aplicarea criteriilor jurisprudențiale stabilite în acest sens (precum natura serviciilor, canalele de distribuție a acestora, destinația și percepția lor sau concurența și caracterul complementar al acestora).

____________

1 Hotărârea din 3 octombrie 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, nepublicată, EU:T:2018:640)

2 JO 2009, L 78, p. 1.