Language of document :

Pritožba, ki jo je Wallapop, S.L. vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. oktobra 2018 v zadevi T-186/17, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Zadeva C-763/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Wallapop, S.L. (zastopnika: D. Sarmiento Ramírez-Escudero in N. Porxas Roig, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnine in Unipreus, S.L.

Predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga:

naj iz razlogov, navedenih v edinem pritožbenem razlogu, da storitve iz postopka v glavni stvari niso podobne, razveljavi sodbo.

Naj družbi Unipreus naloži plačilo stroškov družbe Wallapop tako v postopku na prvi stopnji kot v tem postopku pred Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Wallapop se pritožuje zoper sodbo Splošnega (šesti senat) z dne 3. oktobra 2018, izdano v zadevi T-186/171 , v zvezi s postopkom z ugovorom, ki ga je družba Unipreus sprožila zoper prijavo figurativne znamke Evropske unije št. 13.268.941, ki jo je vložila družba Wallapop.

Pritožba temelji na enem samem pritožbenem razlogu, s katerim se zatrjuje kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije2 [zdaj člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije] in sodne prakse, ki razlaga oceno podobnosti med storitvami.

Pritožnica zlasti utemeljuje pritožbeni razlog s tem, da je Splošno sodišče napačno uporabilo merila, ki so se izoblikovala v sodni praksi, za določitev podobnosti uporabe med znamkama; v bistvu ni upoštevalo pojma trženja in storitev, ki se običajno ponujajo na spletnem trgu v skladu z njegovo pravno opredelitvijo in opredelitvijo iz sodne prakse; to so posredniške storitve, ne pa trženje ali podobne storitve.

Ta napačna presoja Splošnega sodišča se prenaša na analizo podobnosti med zadevnimi storitvami, ki jo je to sodišče opravilo v svoji sodbi, z uporabo meril sodne prakse, določenih v ta namen (kot so narava, distribucijski kanali, namen in zaznava oziroma konkurenca in dopolnjevanje med storitvami).

____________

1 Sodba z dne 3. oktobra 2018, Unipreus/EUIPO – Wallapop (wallapop) (T-186/17, neobjavljena, EU:T:2018:640).

2 UL 2009, L 78, str. 1.